Skip to main content

Хронофотограф

(хроно- + фотографія) метод дослідження різних, в т. ч. біологічних і фізіологічних, процесів, що характеризуються переміщенням об'єкта спостереження, заснований на його багаторазовому фотографуванні через короткі рівні проміжки часу.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.