Skip to main content

Вуглець радіоактивний

загальна назва групи радіоактивних ізотопів вуглецю з масовими числами від 9 до 15 і періодом напіврозпаду від 0, 46 сек. до 5730 років; окремі ізотопи використовуються в медико-біологічних дослідженнях.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.