Skip to main content

Бюрне проба

I Бюрне проба (Е. Bumet, франц. Мікробіолог, 1873-1960) внутрішкірна проба з бруцелліном, використовувана для діагностики бруцельозу, - см. Бруцельоз (Бруцельоз) . II Бюрне проба (E. Burnet, 1873-1960, франц. Мікробіолог) метод діагностики бруцельозу, що представляє собою шкірну алергічну пробу з бруцелліном. 1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.