Skip to main content

Бутирометри

(грец. Butyron тваринне масло + metreō вимірювати, визначати; син. жиромер) прилад для визначення вмісту жиру в молоці.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.