Skip to main content

Булат Т. П.

Тамара Павлівна (р. 3 iI 1933 Запоріжжя) - сов. музикознавець. Доктор мистецтвознавства (1981). У 1956 закінчила історико-теоретич. ф-т Київської консерваторії у А. Я. Шреєр-Ткаченко, в 1962 - аспірантуру при Ін-ті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, з 1962 науч. співробітник, з 1969 ст. науч. співробітник цього інституту. У 1958-59 викладала в Запорізькому муз. уч-ще. Автор книг, а також багаточисельні. статей. Роботи Б. посв. творчості М. В. Лисенка, дослідженню пісенно-хор. і камерно-вок. жанрів.
Твори : Гepoїko-патрioтічна тема в творчостi М. В. Лисенка, Київ, 1965; Пiснi звитяги, Київ, 1968; Рильський i музика, Київ, 1969 (совм. З М. К. Боровиком і Т. В. Шеффер); Микола Лисенко, Київ, 1973; Український романс, Київ, 1979; Якiв Степовий, Київ, 1980; Микола Лисенко, К., 1981, і ін.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.