Skip to main content

Букки випромінювання

(G. Bucky, 1880-1963, американський рентгенолог; син.: Букки промені - нрк, прикордонні промені) довгохвильове рентгенівське випромінювання (від 0, 1 до 0. 25 нм ), що генерується при напрузі на рентгенівській трубці від 5 до 12 кв , застосовується для поверхневої рентгенотерапії.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.