Skip to main content

Бровіча - Купфера клітина

(T. Browicz, 1847-1928, польський патологоанатом; KW Kupffer, 1829-1902, нем. анатом) см. Ретікулоендотеліоціт зірчастий.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.