Skip to main content

Брно

(brno) - один з великих культурних центрів ЧССР. Адм. центр Південно-Моравської обл. 335 тис. Жит. (1971). Розвиток муз. життя Б. відноситься до епохи нац. відродження поч. 19 в. З 1815 робилися перші спроби ставити оперні спектаклі. Прем'єра оперного спектаклю відбулася тільки в 1839; була пост. опера "Йосип" Мегюля. Перша чеськ. опера "Дратарь" ( "Проволочник") Шкроуп була пост. в 1842. У 2-й пол. 19 в. діяльність чеськ. музикантів стає більш систематич. і самобутньою. У 1874 починає діяти "Беседний будинок", де виступають нац. оперні і драм. трупи. У 1884-во чеськ. нар. т-ра відкриває будівлю Тимчасового т-ра, де регулярно виступає чеськ. оперна трупа. У 1894 т-р було перейменовано в Народний, більш широко відомий під назв. Старий т-р (функціонував до 1918). У Б. відбулися прем'єри опер Л. Яначека "Початок роману" (1894) і "Її падчерка" (1904). У 1860 був створений чоловічий хор "Бесіда Брненським", перетворений в 1878 в змішаний хор, а потім під тим же назв. реорганізований в співоче т-во. Т-во знайомило слухачів з произв. нац. і класичні. репертуару. Активними діячами його були Л. Яначек, який керував хором в 1876-88, і скрипаль і диригент Р. Рейсіг, який очолював хор в 1899-1918. Рейсіг організував також струн. квартет, який виступав в 1869-99. У 1910-15 в Б. існував Моравський змішаний хор вчителів, в 1914 з нього виділився Хор моравських вчительок. Перші муз. -образоват. установи в Б.були закладені Яначека, к-рий викладав в педагогич. уч-ще. У 1881 за його ініціативою було створено Т-во удосконалення церк. музики в Моравії ( "Еднота"). У 1882-во відкрило Органну школу.
Після утворення бурж. республіки (1918) уявлення влаштовувалися в приміщенні Ньому. т-ра. У ньому ставилися оперні і драм. спектаклі, а оперети і муз. комедії - в Старому т-ре. Під рук. Ф. Ноймана (1919-1929), а пізніше З. Халабали, Б. Бакали, М. Сакса оперна трупа стала однією з провідних в країні; пізніше створюється балетна трупа. Т-р пропагував творчість нац. композиторів. У репертуарі були произв. комп. Яначека, О. Ереміаша, В. Новака, О. Острчіла, Б. Мартіну. У 20-30-х рр. 20 в. в Б. працювали: Моравський квартет (з 1923), Моравський вок. квартет (з 1928), Моравський дух. квінтет (з 1927), Квартет ім. Яначека (з 1932), чоловічий студенч. хор академічний. співочих. т-ва "мораван" (осн. в 1931). З 1918 починає регулярну діяльність Оркестрове об'єднання, перші спроби створення догрого відносяться до 1903-09. У 1925создаётся інструмент. колектив при радіо, на основі к-якого До 1937 організовується симфонічного. оркестр.
У 1919 за ініціативою Яначека були об'єднані Органна школа і консерваторські класи при "Бесіда Брненським" (осн. В 1881; консерваторія стала в 1920 державної; до 1924 консерваторією керував Яначек).
В роки фашистської окупації (1939-45) муз. життя Б. занепала. Мн. колективи припинили існування. Після звільнення країни муз. культура Б. отримала можливість широкого розвитку. У 1948 Гор. т-р став державним; значно збільшився склад трупи. У 1965 було відкрито нову будівлю т-ра на 1400 місць (з 1948 театр носить ім'я Л. Яначека). У перші повоєнні десятиліття основою конц.життя Б. були виступи оркестру радіо, а також Моравського камерного оркестру (осн. в 1948), перетвореного в 1951 в Симф. оркестр Моравської обл. У 1956 обидва колективи були об'єднані в симфонічного. оркестр Держ. філармонії. При філармонії працюють хор і дек. камерних ансамблів, в т. ч. Квартет ім. Л. Яначека (знову створений в 1947), Брненський дух. квінтет (з 1956). Серед ін. Муз. колективів Б. - Камерний оркестр ім. Б. Мартіну (осн. В 1947 як "Колегіум музікум Брненським"), Моравський нонет (утворений в 1957 з оркестрантів оперного т-ра), Моравський дух. квінтет, Квартет Й. долежати (з 1940), естрадний оркестр, оркестр нар. інструментів. Регулярну конц. діяльність ведуть аматорські колективи - Філармоніч. хор "Бесіда Брненським", Оркестрове об'єднання ім. Гельферта, т-во "мораван", Брненський камерний ансамбль вищих шкіл, Брненський дитячий хор та ін.
У 1947 в Б. була осн. друга в ЧССР Академія муз. позовква, к-рій присвоєно ім'я Л. Яначека. Продовжує діяльність і консерваторія. У Моравському музеї є Муз. -історіч. відділ, де зберігаються рукописи та друковані видання починаючи з 13 ст. , В т. Ч. Архів Яначека, колекція муз. інструментів; в муз. відділі університетської б-ки (осн. в 1941) зберігається збори друкованих та рукописних матеріалів монастирських б-к.
Література : Vetterl К., Opera v Brne. Ceskoslovenskб vlastivedo, VIII, 1935, p. 723. M. M. Яковлєв.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.