Skip to main content

Бражников М. В.

Максим Вікторович (р. 19 iII (1 IV) 1904 Петербург) - радянський музикознавець. Доктор мистецтвознавства (1969). Закінчив Ленингр. консерваторію в 1925 - по класу Л. В. Ніколаєва (фортепіано.), в 1928 - по класу В. П. Калафаті (композиція). Під рук. А. В. Преображенського вивчав древнерус. музику і палеографії. У 1935-41 старший науч. співробітник і вчений секретар відділу історії муз. культури і техніки "Ермітажу"; в 1945 гл. бібліограф відділу рукописів Держ. публічної б-ки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна; в 1945-53 старший науч. співробітник Ін-ту т-ра і музики; в 1956-70 старший науч. співробітник Ін-ту історії позовсв (Москва). У 1921-31 і з 1969 викладає в Ленингр. консерваторії (курс муз. палеографії), з 1971 професор. Осн. область науч. досліджень Б. - давньоруська культова музика, музична палеографія.
Твори : Нові завдання вивчення пам'яток давньоруської музики, Л., 1939; Шляхи розвитку і завдання розшифровки знаменного роспева XII-XVIII століть, Л. - М., 1949; Давньоруські нотації як предмет палеографії, Праці Ін-ту літератури АН СРСР, т. VIII, М. - Л., 1949; Невідомі твори співака і роспевщіка XVI в. Федора Християнина, Праці відділу давньоруської літератури Ін-ту російської літератури АН СРСР, т. XIV, М. - Л., 1958; Архівна обробка співочих рукописів, "Питання архівознавства", М., 1965, вип. 2; Російський церковний спів XII-XVIII століть, в сб. : Musica antiqua Europae orientalis. Acta scientifica congressus I, Bydgoszcze. 1966 Warsz. , 1966; Нові пам'ятники знаменного розспіву, Л., 1967; Zur Terminologie der altrussischen Vokalmusik, Beitrдge zur Musikwissenschaft, В., 1969; Давньоруська теорія музики, Л., 1972. І. M. Ямпільський.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.