Skip to main content

Богословський Е. В.

Євген Васильович (13 (25) x 1874 Нижній Новгород, нині Гіркий - 8 IX 1941 року, Чернігів) - сов. музикознавець і піаніст. Закінчив Моск. консерваторію по класу фортепіано. H. Е. Шишкіна (1900); теоретич. предмети вивчав під рук. С. І. Танєєва. Навчався також у Моск. ун-ті (1900-05). Був членом Моск. т-ва поширення техніч. знань. Неодноразово піддавався арештам за участь в студентських революційних сходках і мітингах; перебував під наглядом департаменту поліції. Брав активну участь в організації Московської нар. консерваторії (1906), про-ва "Музично-теоретична бібліотека", виступав в концертах "Керзінского гуртка" і "Будинку пісні" в якості лектора, піаніста-соліста і акомпаніатора. Читав лекції про творчість рус. і западноевроп. композиторів в ряді міст Росії, збір від більшості яких брало передавав до фонду РСДРП (б). Викладав історію муз. літ-ри в Моск. консерваторії (1916-19), на муз. -педагогіч. курсах, організованих Муз. відділом Наркомосу (1918), в муз. школах Москви. У поч. 20-х рр. в зв'язку з важким нервовим захворюванням припинив активну муз. -просветітельную діяльність.
Література : Зелов Н., Музикант-просвітитель, "СМ", 1969, No 11, с. 138-39. Н. С. Зелов.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.