Skip to main content

Боаса реакція

(I. I. Boas) 1) метод визначення глюкозаміну в сироватці крові шляхом фотометрірованія забарвлених продуктів його реакції з ацетилацетоном і парадіметілбензальдегідом; 2) (истор.) - метод виявлення молочної кислоти в шлунковому вмісті, заснований на утворенні з неї ацетальдегіду при впливі сірчаної кислотою в присутності солей марганцю.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.