Skip to main content

Блера теорія

(HA Blair) теорія, згідно з якою частина змін в організмі, обумовлених впливом іонізуючого випромінювання, є незворотною, а інша частина змін зазнає зворотний розвиток, причому його швидкість визначається величиною поглинених доз і інтервалів між опроміненнями.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.