Skip to main content

Бернгейма синдром

(P. Bernheim, суч. франц. кардіолог) наявність симптомів правошлуночкової недостатності при відсутності ознак легеневої гіпертензії і первинного ураження правого шлуночка; розвивається внаслідок зменшення обсягу порожнини правого шлуночка через випинання в її просвіт міжшлуночкової перегородки (наприклад, при різкій гіпертрофії і дилатації лівого шлуночка або при аневризмі міжшлуночкової перегородки).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.