Skip to main content

Азархін Р. М.

Родіон Михайлович (р. 22 iII 1931 Харків) - радянський контрабасист. Закінчив в 1949 муз. школу-десятирічку при Ленингр. консерваторії по класу П. А. Вейнблата, в 1954 консерваторію по класу M. M. Курбатова, в 1961 аспірантуру при Моск. консерваторії (кер. С. Н. Кнушевицкого). З 1949 виступає як соліст-концертант і ансамбліст. Автор мн. перекладень і обр. для контрабаса, праці "Методичні основи сучасної гри на контрабасі". Йому присвячено ряд контрабасових произв. сов. композиторів (концерт А. В. Богатирьова, соната Ю. А. Левітіна).
Література : Доброхотов Б., Контрабасист-віртуоз, "СМ", 1963, No 12; Гінзбург Л., Солірує контрабасист, там же, 1965, No. 3.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.