Skip to main content

Ауторадіографія

(ауто (Ауто-) + Радіографія, син. радіоаутографія) спосіб реєстрації альфа- і бета-випромінювань за допомогою фотоемульсіонних матеріалів, заснований на фотохімічному дії іонізуючих випромінювань ; використовується для вивчення накопичення і розподілу радіоактивних ізотопів в органах і тканинах, а також їх виведення з організму. ауторадіографія балон - см. Макроауторадіографія балон. ауторадіографія контрастна - А., при якій вимірюють зміни оптичної щільності фотоматеріалів. ауторадіографія следовая - А., при якій під мікроскопом підраховують число треків α- і β-частинок в фотоматеріалі.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.