Skip to main content

Аутофагія

(Ауто- + грец. Phagein є ) процес руйнування частин клітин або цілих клітин лизосомами даних або інших клітин, наприклад при інволюції матки після пологів.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.