Skip to main content

Асоціація

(лат. Associo, associatum приєднувати) в психології - форма зв'язку психічних явищ (образів, понять, думок, уявлень, почуттів), що характеризується тим, що виникнення одного з них служить стимулом для виникнення іншого (інших); фізіологічною основою А. є тимчасова нервовий зв'язок. Асоціація по суміжності - А., що виникає за ознакою суміжності відповідних об'єктів в часі або просторі (море - берег, дим - вогонь і т. Д.). Асоціація за схожістю - А., що виникає на основі зовнішньої схожості відповідних об'єктів (літак - орел).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.