Skip to main content

Асиміляція

(лат. assimilatio уподібнення, засвоєння; син. анаболизм) процес засвоєння організмом речовин, що надходять в нього з навколишнього середовища, в результаті якого ці речовини стають складовою частиною біологічних структур або відкладаються в організмі у вигляді запасів.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.