Skip to main content

Артеріальний коло райдужки великий

(circulus arteriosus iridis major) сплетіння анастомозирующих кровоносних судин, розташованих поблизу кореня райдужки концентрично щодо лімба рогівки; утворюється за рахунок розгалуження двох довгих задніх війкових артерій.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.