Skip to main content

All'ottava

(алль 'оттaва, італ. - на октаву вище) - позначення, що застосовується в нотному листі. Показує, що виконавець повинен грати на октаву вище написаного. Рід абревіатури. За значенням аналогічно знаку 8- - - - |, поставленому над нотним станом.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.