Skip to main content

Alcaligenes faecalis

(син. фекальний щелочеобразователь) вид бактерій роду Alcaligenes; рухома грамнегативна, що не утворює спор паличка, факультативний аероб, звичайний мешканець кишечника людини; умовно патогенних.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.