Skip to main content

Агаджіков А.

Аман (Гаман Дурди) (р. 1 i 1937 Ашхабад) - сов. композитор. Засл. деят. позовсв туркмени. РСР (1974). У 1957 закінчив Муз. уч-ще в Ашхабаді по класу віолончелі, в 1963 - Моск. консерваторію але класу композиції у А. Н. Александрова. Зам. попер. правління CK туркмени. РСР (з 1977). У його кращих соч. втілені нац. нар. -песенние інтонації. Популярні пісні А. "Місячної вночі", "Солодкі мрії" та ін. В опері А. "Тривожна ніч" вперше на туркм. муз. сцені показаний образ В. І. Леніна. Пр. Ленінського комсомолу туркмени. РСР (1976).
Твори : опери - Сона (1964, туркмени. Т-р опери та балету), Тривожна ніч (1969, там же), Саятхан (1980, там же); балет Фирюза (1974, там же); оперета Не поспішай, Аннамурад (1975, там же); для орк. - симфонія (1969), симфонічного. сюїта Каракуми (1962), сюїта (1980); для інструментів з оркестром. - концерт-поема для фп. (1976), концерт-поема для влч. (1968); для орк. нар. інструментів - Урочиста увертюра (1965), Поема (1968), Піонерська сюїта (1969); хори, пісні (св. 100); музика до вистав драм. т-ра і кінофільмів.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.