Skip to main content

Афцеліуса - Ліпшютца хронічна мігруюча еритема

(A. Afzelius, шведський дерматолог XX століття; B. Lipschütz, 1878-1931, австрійський дерматолог) см. Еритема мігруюча хронічна.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.