Skip to main content

Ацидофілія

(Ацідо- + грец. philia любов, схильність; син. оксіфілія) властивість цитоплазми і інших елементів клітини або волокнистих структур забарвлюватися кислими барвниками (еозином, кислим фуксином і ін.).

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.