Skip to main content

Прискорювач заряджених частинок

пристрій, призначений для отримання пучків заряджених частинок високих енергій; в медичній радіології використовується для променевої терапії та виробництва певних радіоактивних нуклідів.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М.: Великої російської енциклопедії. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.