Skip to main content

Аббасов А. Д.

Ашраф Джалал огли (р. 23 iII 1920 році, Шуша) - радянський композитор і музикознавець. Засл. деят. позовсв Азерб. РСР (1963). Кандидат мистецтвознавства (1952). Чл. КПРС з 1946. Закінчив в 1948 Азерб. консерваторію по класах Б. І. Зейдмана (композиція) і У. Гаджибекова (азерб. нар. музика); в 1952 - аспірантуру при Моск. консерваторії (кер. М. І. Чулаки). У 1942 директор Шушінского муз. школи. У 1943-48 викладач, в 1947-48 директор Бакинського муз. уч-ща. З 1952 викладач, в 1953-57 ректор, з 1954 доцент, зав. кафедрою композиції, з 1968 професор Азерб. консерваторії. Автор муз. -теоретіч. робіт, в т. ч. "Узеир Гаджибеков і його опера, Кер-огли" "(1950).
Твори : балет Чорнушка (1965, Азерб. т-р опери і балету, Баку) оперети - Чи не бути тобі милим моїм (1963, Бакинський т-р муз. комедії), В обіймах гір (1970, там же); для орк. - поеми Шуша (1945), Настане день (1952), Драматична (1953), Танцювальна сюїта (1944), увертюра (1946) концертино (1942; 2-я ред. 1951), Вальс-рапсодія (1955); концерт для фортепіано. з оркестром. (1947); для влч. з оркестром. - Поема пам'яті У. Гадшібекова (1951); произв. для орк. азерб. нар. ін-тів; струн. квартет (1947); произв. для фортепіано., скр., влч. і ін. інструментів; хори, романси; м узика до драм. вистав та ін. До. А. Касимов.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.

< ! --1 ->