Skip to main content

Абасова Е. А. Г.

Ельміра Абдул Гамід кизи (р. 10 i 1932 Баку) - радянський музикознавець. Засл. деят. мистецтв Азерб. РСР (1967). Кандидат мистецтвознавства (1962). Чл. КПРС з 1961. У 1955 закінчила історико-теоретич. ф-т Азерб. консерваторії (Баку), в 1958 - аспірантуру при АН Азерб. РСР. З 1963 працює ст. науч. співробітником в Ін-ті архітектури і позов-ва, викладає в Азерб. консерваторії (з 1970 доцент). Перед. секції муз. критики CK Азерб. РСР (з 1962). Автор ряду наук. досліджень, мн. брошур і статей, гл. обр. з питань муз. культури Азербайджану.
Твори : Опера "Алмаст" А. Спендиарова, Баку, 1958; Опери і музичні комедії Узеіра Гаджибекова, Баку, 1961; Музична культура республік Закавказзя, Баку, 1962 (на азерб. Яз.); Симфонічна поема "За мир" Дж. Гаджиєва, в сб. : Мистецтво Азербайджану, т. VIII, Баку, 1962, с. 77-90; Курбан Примов, М., 1963; "Караван" і "Увертюра" Султана Гаджибекова, Баку, 1964; Рашид Бейбутов, Баку, 1965; Симфонічні гравюри "Дон Кіхот" Кара Караєва, Баку, 1965; Опера "Кер-огли" Узеира Гаджибекова, Баку, 1965; Музичне мистецтво Азербайджану (совм. З К. Касимова), в кн. : Історія музики народів СРСР, т. 1-3, М., 1966-72; Нариси музичного мистецтва Радянського Азербайджану. 1920 - 1956, Баку, 1970 (совм. З К. Касимова), та ін. До. А. Касимов.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.