Skip to main content

Гурток нової музики

співдружність Ленингр. муз. діячів - композиторів, музикознавців, виконавців, педагогів, що виникло на поч. 1926 (статут затверджений 26 i 1926) на базі 4-го Держ. муз. технікуму (надалі - при Центр. муз. технікумі). До завдань К. н. м. входило ознайомлення його учасників з новими муз. -художеств. течіями, вивчення і пропаганда музики, сучасної як за змістом, так і за коштами муз. виразності. На чолі К. н. м. стояло правління в складі: Б. В. Асаф 'єв (ост.), В. А. Дранишников (заст. попер.), С. Л. Гінзбург, В. М. дешеві, М. С. Друскін (секретар), Ю. Я. Вайнкоп. Діяльність К. н. м. незабаром переросла рамки технікуму і придбала загальноміське значення. У зв'язку із зростанням числа членів та розширенням кола роботи в кін. 1926 відбулися зміни в складі правління: В. В. Шербачёв (ост.), І. М. Шіллінгер (заст. Попер.), В. М. дешеві (секретар), Б. В. Асаф 'єв, Ю. Я. Вайнкоп, С. Л. Гінзбург, М. С. Друскін, А. Д. Каменський, П. Б. Рязанов, Д. Д. Шостакович і З. В. Евальд. За час своєї діяльності К. н. м. організував 14 закритих виконавських зборів і 6 відкритих концертів; крім членів гуртка, в них взяли участь А. Н. Александров, Н. С. Жиляєв, К. С. Сараджев, В. Я. Шебалин, А. Н. Юровський, а також ряд іноз. композиторів (Ж. Вьенер, А. Казелла і Д. Мійо). К. н. м. зіграв помітну роль в ознайомленні Ленингр. муз. громадськості з новими явищами в суч.сов. і заруб. муз. творчості. Проіснував до берез. 1927 після чого злився з реформованої на той час Ленингр. асоціацією суч. музики.
Література : АКР, Нова музика (про 4-му відкритому зібранні Кружка нової музики), "Життя мистецтва", 1926, No 23; Вайнкоп Ю., Гурток Нової Музики, в сб. Нова музика, вип. 1, Л., 1927; Друскін М., З хроніки музичного життя Ленінграда 20-х років, "СМ", 1974, No 9. Ю. Я. Вайнкоп.

Музична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія, Радянський композитор. Під ред. Ю. В. Келдиша. 1973-1982.